Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Thạch Bàn A

Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng năm 2023 trường TH Thạch Bàn A

(Tải File đính kèm)

46/QĐ-THTBAPhòng chống tham nhũng 06-02-2023
2 KH Phòng chống tham nhũng năm 2023 trường TH Thạch Bàn A

(Tải File đính kèm)

47/KH-THTBAPhòng chống tham nhũng 06-02-2023
3 Kh thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2023

(Tải File đính kèm)

32/KH-UBNDPhòng chống tham nhũng 19-01-2023
4 KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

(Tải File đính kèm)

01-KL/TWPhòng chống tham nhũng 18-05-2022
5 Chương trình nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm lãng phí giai đoạn 2021-2025

(Tải File đính kèm)

10/CTrPhòng chống tham nhũng 17-03-2021
6 QĐ vv kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(Tải File đính kèm)

205/QĐ-TWPhòng chống tham nhũng 23-09-2019
7 NĐ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

(Tải File đính kèm)

59/2019/NĐ-CPPhòng chống tham nhũng 01-07-2019
8 Chỉ thị vv tăng cường xử lí, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc

(Tải File đính kèm)

10/CTPhòng chống tham nhũng 22-04-2019
9 Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên BCT, UV Ban Bí thư, UV BCHTW

(Tải File đính kèm)

08/QĐPhòng chống tham nhũng 25-10-2018
10 Quy định của BCT về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên

(Tải File đính kèm)

55/QĐ-TWPhòng chống tham nhũng 19-12-2016
11 Chr thị của BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

(Tải File đính kèm)

05/CT-TWPhòng chống tham nhũng 15-05-2016
12 Chỉ thị BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lí vụ việc phòng chống tham nhũng

(Tải File đính kèm)

50/CTPhòng chống tham nhũng 17-12-2015
TH Thạch Bàn A

Địa chỉ: Tổ 10 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 02438750138